Judo

Algemeen

Judo is een sport die veel wordt beoefend op het recreatie gebied, maar het wordt zeker ook veel in wedstrijdverband gedaan. Het is een sport die voor iedereen geschikt is, zowel jong als oud, jongens en meisjes. Het doel van de sport is om elkaar op de mat te werpen en op de grond te controleren. Het mooie van judo is dat dit allemaal wel heel beheerst en gecontroleerd gaat, je maakt hierbij gebruik van de krachten van je tegenstander.

Trainer: Bart Rossy
Sportcommissaris: Luuk Okkerman

Training en Trainingstijden

Maandag 18:00 – 19:30 Beginners training
Maandag 19:30 – 21:00 Randori training
Woensdag 20:30 – 22:00 Techniek training

Iedere week worden er drie judotrainingen gegeven, allemaal in de dojo. Tijdens deze trainingen wordt er aandacht besteed aan verschillende aspecten. De beginnerstraining op maandag avond is een gevarieerde training die begint met een warming up, gevolgd door technieken en er wordt vaak nog afgesloten met een paar randori partijtjes. De randori training op maandag begint met een conditionele warming up gevolgd door een paar technieken, maar de aandacht ligt vooral bij de randories. Tijdens de techniek training op woensdagavond is er de mogelijkheid om te trainen voor een nieuwe band. Tijdens de techniek training op donderdag wordt technieken getraind die gericht zijn op de gevorderden.

Lijkt het je leuk om mee te doen met een judotraining, dan ben je welkom om mee te komen trainen! Heb je nog nooit gejudood of ben je nog niet zo ver gevorderd, dan adviseren we je mee trainen met een van de beginners trainingen.

Achtergrond/cultuur

Judo is ontstaan vanuit de Japanse vechtkunst Jiu-jitsu. Het is ontwikkeld door Jigoro Kano, die het niet alleen maar zag als een sport, maar ook als een opvoed methode. Je leert op een positieve manier omgaan met agressie. Het is ontstaan aan het eind van de 19e eeuw en is daarna al vrij snel overgebracht naar Europa. Tegenwoordig wordt er wereldwijd fanatiek gejudood.

Graduaties

De graduaties binnen het judo worden aangegeven met gekleurde banden. Wanneer je start met judo begin je met de witte band, dit wordt ook wel de 6e kyu genoemd. Dit gaat door via geel, oranje, groen en blauw tot en met de 1e kyu, de bruine band. Hierna zijn dan graden te behalen, welke met een zwarte band worden aangegeven.

De Examens

Examens voor de 6e t/m de 1e kyu worden afgenomen door de trainer. Dit wordt gedaan op georganiseerde momenten, maar kan ook tussendoor wanneer de trainer ziet dat je hier klaar voor bent. Wanneer je examen voor een dan graad wilt doen, wordt dit door de regionale examencommissie afgenomen.

De Sport Bond

Judo valt onder de Judo Bond Nederland (JBN). Zij organiseren onder andere de districts-kampioenschappen en dan graad examens.

Vaardigheidseisen Danexamen