ALV (general-assembly)

The general assembly will take place on Thursday the 13th of October, starting at 20:00 (8PM) in the “Meetingroom 4” at the Bastille. Will you be (dis)charged for a function or do you want to have a say in what happens in your association? Make sure you are present!

[More English below] Beste trainers, ereleden, leden en donateurs,

Donderdag 13 oktober vindt vanaf 20:00 in de vergaderzaal 4 van de Bastille de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Wordt je ge(de)chargeerd of wil je je stem laten horen? Zorg dat je er bij bent!

Mocht je zelf niet aanwezig kunnen zijn, maar toch invloed uit willen oefenen dan kan je iemand machtigen. Dit kan door een schriftelijke machtiging met handtekening, die voor of bij aanvang van de vergadering moet worden ingeleverd bij de secretaris. Ieder aanwezig lid mag door maximaal twee andere leden gemachtigd zijn. Extra informatie over de reglementen en statuten van de vereniging kunnen worden gevonden op: http://www.arashi.nl/extra-informatie/

De trainingen gaan op deze dag niet door, met uitzondering van de gezamenlijke Jiu-Jitsu training van 18:00 – 19:30.

*ENGLISH*

Dear trainers, honorary members, members and donators,

The general assembly will take place on Thursday the 13th of October, starting at 20:00 (8PM) in the “Meetingroom 4” at the Bastille. Will you be (dis)charged for a function or do you want to have a say in what happens in your association? Make sure you are present!

If you are not able to come, but would still like to have a say at the general assembly, it is possible to authorize another person to speak on behalf of you. For this you need a written authorization signed with your autograph. This authorization should then be handed to the secretary before or at the start of the assembly. Every attending member can be authorized by a maximum of two other members. Any extra information regarding the house rules or statutes can be found on the website under: http://www.arashi.nl/extra-informatie/

Due to the General Assembly there will be no training, with the exception of the combined Jiu-Jitsu training from 6 – 7:30PM.