Geschiedenis

Geschiedenis

Ontstaan

V.A.S. Arashi werd op 23 september 1964 opgericht. De UT heette toen nog THT (Technische Hogeschool Twente), en in een sporthal werden alle studenten opgeroepen. Het hoofd sport vroeg wie er aan voetbal deed, degene die hun hand opstaken werden de voetbal vereniging. Zo is Arashi ook ontstaan, eerst was het een Judo en Jiu Jitsu vereniging. V.A.S. Arashi staat voor Vereniging Aziatische Sporten Arashi. De eerste voorzitter van Arashi was Henk Schoenmaker. Hij werd later opgevolgd door Chris Vissers.

Het sportcentrum bestond toendertijd uit één zaal, de huidige houten zaal. De mat werd iedere keer op platte wagentjes opgeruimd zodat er ook andere sporten konden plaatsvinden.

Chris Vissers trainde toen ook mee, en omdat de toenmalige trainer, dhr. Schoonderwille, weg ging, ging hij zelf training geven. Er waren toen 33 leden, een groot aantal op een totaal van 210 studenten. Later ging dhr. Bouter uit Almelo training geven bij Arashi. In september 1968 kwam Martin Splint bij Arashi, en deze is gebleven en heeft voor veel stabiliteit gezorgd binnen de vereniging.

De Dojo

De Dojo zoals we die nu kennen is ongekend luxe. De trainingslocatie was in het begin in de houten zaal. Daarna was de locatie bij het toenmalige bouwbureau aan de Reelaan waar nu garages van medewerkerswoningen staan. Dit was een kleine smalle ruimte en de matten lagen schuin tegen de verwarming op, en het is een wonder dat er geen mensen door de ramen vlogen. Ze gingen echter wel door de (rotte) vloer. Toen werd de bouwkeet opgedeeld in twee stukken en Arashi kreeg er één deel van. Deze keet stond op de plek waar nu parkeerplaatsen tegenover het oude personeelspaviljoen zijn. Aan de Horstlindelaan. In deze keet was het dak nogal laag, maar er was in elk geval genoeg ruimte in de andere twee dimensies. Deze zelfde keet werd naar eigen inzichten aangepast en geplaatst naast het weggetje naar het buitenbad. De laatste verhuisactie was naar de Dojo zoals we die nu kennen.

Belangrijke data

Hieronder vindt u een lijst met belangrijke zaken diein de 40 jarige geschiedenis van Arashi plaats hebbengevonden. Om deze lijst samen te stellen is vooral gebruik gemaakt van jaarverslagen, densho’s en hetdigitale archief van het UT-nieuws. Het archief van Arashi is echter verre van compleet. Daarom is hetonvermijdelijk dat in het onderstaande overzicht belangrijke gebeurtenissen ontbreken. Daarvoor onze excuses. Aanvullingen kunnen gemeld worden bij de redactie.

1964
Op 23 september wordt V.A.S. Arashi opgericht.

1968
Martin Splint wordt per september trainer bij V.A.S. Arashi. Hij wordt echter pas aan het eind van het seizoen officieel in dienst genomen door het Sportcentrum

1976 – 1982
In deze periode is John Verstrepen een zeer

verdienstelijk wedstrijdjudoka. Op zijn erelijst staan
onder andere de volgende individuele prijzen:

  • 1e prijs Oost-Nederland 1983 tot 85 kilo
  • 1e prijs Noord-Holland 1976 tot 93 kilo
  • 1e prijs NSK 1982
  • 3e prijs NSK 1982 alle categoriën
  • 2e prijs NSK 1976
  • 2e prijs NSK 1976 alle categoriën
  • 3e prijs Oost-Nederland 1980

Ook heeft John Verstrepen meerdere keren Arashi vertegenwoordigd op de NK. Onderstaande
krantenartikel geeft aan dat hij ook met andere ‘prestaties’ de krant wist te halen.

Ook heeft John Verstrepen zijn lesbevoegdheid behaald in 1982. Judoka Wim van Ee wint in de periode ’76 – ‘ 82 minimaal één keer het kampioenschap in de regio Oost in de categorie tot 71 kg.

1987
Het NSK Judo individueel wordt op 27 maart in Enschede gehouden. Van ons deden er meer judoka’s mee dan andere jaren maar dat zal wel komen doordat het thuiswedstrijden waren. Ook van ons kwamen er een paar niet opdagen. Het aantal prijzen dat in Enschede bleef was niet zo groot. Wim van Ee wist een 3e plaats te behalen, evenals Freek Veenstra en Gert Katsburg werd kampioen (de laatste zijn HBO-ers uit Enschede). Dit geringe aantal plaatsen op het erepodium is mede veroorzaakt door een aantal blessures van enkele goede judoka’s van ons; Albert Haspers overstrekte zijn arm, Edward v.d. Most had een pink uit de kom en Marc de Ridder had een hinderlijke schouderblessuren. (Densho, juni 1987)

1987/1988
De judoploeg wint het NSK voor teams. Op 4 juni behaalt Hans Tichelaar zijn zwarte band JiuJitsu.

1988/1989
In verband met een mogelijk vertrek van Rudolf wordt voorgesteld om hem het erelidmaatschap aan te bieden. Niemand heeft er bezwaar tegen en Rudolf neemt het aan. Onder het motto “je moet er wel wat voor doen” moet Rudolf eerst een plankje doorslaan om z’n bewijs van erelidmaatschap te ontvangen. Uiteraard lukt dit en Fokkelien overhandigt Rudolf ook nog een bos bloemen. Rudolf bedankt iedereen en vertelt over zijn beginperiode bij Arashi en over het bestuurswerk. Hij zegt toe de naam van de vereniging hoog te houden. (Jaarverslag 1988/1989)

Jeffrey Huber volgt Rudolf Wilson op als Taekwondotrainer.

1989/1990
Het bestuur stelt voor dat E. van Steijn erelid wordt van de vereniging, vanwege buitengewone diensten. Hij heeft lange tijd vrijwel alleen V.A.S. Arashi draaiende gehouden. Het voorstel wordt dus unaniem aangenomen. Henk feliciteert Ed. Ed spreekt zijn dankuit en zegt toe aanwezig te zijn bij de opening van

het lustrumtoernooi. Hij stelt voor dat hij een beker beschikbaar stelt voor het lustrum toernooi. Er wordt opgemerkt dat er al prijzen zijn. Besloten wordt er een stijlprijs van te maken. Henk bedankt Ed voor de prijzen. (Jaarverslag 1989/1990)
De Densho wordt heropgericht.
Jeffrey Hubert en Benno Wolthuis treden in dienst, beiden als Taekwondotrainer. Er worden voor het eerst clubkampioenschappen georganiseerd voor Judo en Taekwondo.

1989
Op 21 oktober vindt er een lustrumviering plaats ter ere van het 25 jarig bestaan van V.A.S. Arashi. Dit bestond uit een koud buffet, receptie en feest. Het lustrum is verder gevierd met een Judotoernooi en een Taekwondotoernooi. De leden hadden veel belangstelling voor de viering van het lustrum. Wel is er sprake geweest van een forse overschrijding van het budget, maar de viering van het lustrum heeft ertoe bijgedragen dat er een verenigingsleven ontstond binnen Arashi.

1993
Op het NK Taekwondo voor teams op 24 januari worden Peter Gröninger, Fokke Nooitgedagt en Vincent Motta eerste in de B-klasse. In verband met het overschrijven van hun bondslidmaatschap kwamen

deze Arasika’s echter uit voor Schuttersveld. Vanaf 27 januari is Kung Fu Wushu de vierde sport, die bij Arashi beoefend kan worden. De trainingen staan onder leiding van Fan Wei Kong en worden in het begin door zo’n 40 personen bezocht. Fan Wei Kong is de eerste trainer, die in dienst is bij V.A.S.
Arashi. Dit houdt in dat zijn loon volledig betaald werd door Arashi en dus niet door de dienst LichamelijkeVorming en Sport. Het NSK Judo vindt op 1 mei plaats in Enschede. Patrick Ros volgt Jeffrey Huber per 1 september op als Taekwondotrainer. Er wordt een Denshocommissie opgericht om de
redacteur te ondersteunen. Dit resulteert in een totaal vernieuwde Densho per november. Het ARASHI-UT open taekwondotoernooi vindt plaats.

1994
De gecombineerde Arashi/Schuttersveld-teamsbehalen tijdens de NK Taekwondo in de A en B-klasse

een 3e plaats. Op 19 maart is er het Martin Splint Judo Toernooi ter ere van het feit dat Martin Splint 25 jaar trainer is bij Arashi. Arashi-lid Diederik Metz behaalt de eerste plaats in de klasse tot 86 kg. Ter viering van het lustrum zijn vijf vechtsportstages georganiseerd. Dit waren Tai Jitsu, Shaolin Kenpo,
Nunchadu do, Kickboksen en Pentchak Silat. Ook is er een spelenmiddag geweest. Hierop is er gesumoworsteld en een rijstestafette gehouden. Ook dragon fighting, wat concreet het om een tafel klimmen zonder de grond te raken inhoudt, stond op het programma. Hierna is er, onder het genot van bier en muziek, Koreaans en Japans gegeten in de boortoren. Alle aanwezige leden hebben als aandenken een Chinese kom meegekregen. Taekwondotrainer Benno Wolthuis neemt afscheid van
Arashi en wordt opgevolgd door de broers Roy en Freddy Lufting. Roy trok zich echter na niet al te langetijd terug van het geven van trainingen bij Arashi, maar Freddy geeft nog steeds training aan Arashika’s.

1994/1995
Fokke Nooitgedagt haalt de zwarte band in Taekwondo,Fokke Nooitgedagt zorgt voor flinke naambekendheid van Arashi door in de Staatsloterijshow een weddenschap af te sluiten en die te winnen. “Wat is je vorig record plankjes door trappen?”, vroeg Marc Klein Essink aan Fokke en het antwoord daarop op was ca. 20 (waar Fokke dit antwoord vandaan haalt weet ook niemand, maar dat terzijde). De weddenschap was het verbreken van dit record. Fokke presteerde het om binnen een minuut 24 (!) dakpannen door te trappen. (Jaarverslag 1994/1995) terwijl hij met de witte band bij Arashi begonnen is. Hiermee is Fokke de eerste Taekwondoka, die dit bij Arashi gepresteerd heeft. Kitty Cost wint dit jaar elke Taekwondowedstrijd waar zij aan mee doet. Dit was zeer opmerkelijk aangezien zij op het moment dat zij nog de geel-groene band had, gepresteerd heeft om te winnen van personen die aan de Nederlandse kampioenschappen meedoen. Op de G.N.S.K. behaalt de Judoafvaardiging van Arashi, bestaande uit Bart Schuringa, Matthijs Klinker, Gijs Hagen, Remco Sprenkelink en Marjo Lubbers een tweede plaats.

Nadat het Arashi-lid Michael de Louwere langere tijd de Kung Fu trainingen verzorgd heeft, wordt Guus Krans aangenomen als Kung Fu trainer.

1995/1996
Er wordt een promotiecommissie opgericht. De Arashi bokaal wordt op initiatief van Patrick Ros ingesteld om Taekwondoka’s te stimuleren deel tenemen aan toernooien. Patrick Ros wordt zelf de eerstewinnaar.

Matthijs Klinkert haalt de zwarte band Judo.

1996
Op 14 mei wordt Martin Splint tot erelid van V.A.S. Arashi benoemd. De aanleiding hiervoor is dat hij  25 jaar als trainer aan de vereniging verbonden is. Marc Regelink behaalt op 1 juni de zwarte band Jiu

Jitsu. Hij was de eerste zwarte bander, die Martin Splintvolledig opgeleid heeft. Roy Lufting volgt Patrick Ros op als Taekwondotrainer.

In het najaar behaalt Freddy Lufting de 4e Dan Taekwondo. Op 3 november neemt Bart Schuringa deel aan de NK Judo in Breda. Schuringa behaalde op de districtskampioenschappen in de klasse tot 65 kg. een finaleplaats. Op 14 december is Bas de Kruif de tweede zwarte bander Jiu Jitsu, die door Martin Splint afgeleverdwordt.

1997
Het NSK Judo wordt georganiseerd door Arashi. Binnen Arashi lukt het twee judoka’s om in de prijzen te vallen: Nanin Sajogo bij de dames 61- en Gerco te Velde bij de heren 71-.

1998/1999
Het NSK Taekwondo wordt georganiseerd door leden van Arashi. Eerst was er het plan om ook een NSK JiuJitsu te organiseren, maar hiervoor waren te weinig aanmeldingen. Pascal te Morsche en Steven Leussinkzorgen dat er twee gouden plakken uit de B-categorie in Enschede blijven. Ruben Sharpe behaalt een 4e plaats op het NK Jiu Jitsu.

1999
Het Lustrumfeest begon op vrijdag 24-9 met een stage Nin Jitsu, Bu Jitsu en Europese krijgskunst. Na afloopwerd er Chinees gegeten en geborreld. Zaterdag 25-9 was er een survivaltocht georganiseerd met na afloopeen barbecue en een afsluitend feest. Na afloop kon iedereen een echte Arashi mok krijgen. In december slaagt Bouke Lases voor zijn 1e dan Taekwondo.

2000
Steven Leussink wordt derde in de B-categorie tijdens het NK Taekwondo stijl. Bouke Lases wordt op dit kampioenschap tweede.

Pascal te Morsche haalt zijn 1e Dan Taekwondo. Op dezelfde dag in juni behaalt Peter Oude Veldhuis zijn 2e Dan, eveneens in de sport Taekwondo. Deze Taekwondoka’s vormen samen met Bouke Lases de eerste lichting zwarte banders van Freddy Lufting bij Arashi. In december slaagt ook Steven Leussink voor zijn 1e Dan Taekwondo.

Op 16 december wordt door Ruben Sharpe de 1e Dan Jiu Jitsu behaald.

2002
Taekwondotrainer Freddy Lufting slaagt voor zijn examen voor zijn 5e Dan. In oktober wordt de judoka Andries Aarden eerste op de districtskampioenschappen in de categorie tot 90 kg. Hierdoor mag hij deelnemen aan het NK. Zijn wens om op dit toernooi uit te komen tegen de Olympisch Kampioen van Sydney, Mark Huizinga, gaat niet invervulling. Steven Leussink slaagt voor zijn tweede Dan Taekwondo.

2003
De NSK Judo en Taekwondo worden op 7 juni in Enschede gehouden. Judoka Reinier van der Weij slaagt op 1 februari in Zaandam voor zijn tweede Dan examen. Uit het UT-nieuws van 6-2-2003:  “Hij neemt een uitzonderingspositie in, Reinier van der Weij: er zijn in studerend Nederland immers maar weinig judoka’s te vinden die in het bezit zijn van een tweede dan. De judoka van VAS Arashi heeft er sinds afgelopen zaterdag een. In Zaandam slaagde hij voor zijn examen en zag daarmee een intensieve training van drie maanden bekroond. Van der Weij is maar wat blij met zijn kwalificatie. De 23-jarige student civiele techniek koestert zijn zwarte band met daarop het tweede witte streepje, dat symbool staat voor de tweede dan. ‘Dat is onder Nederlandse studenten toch vrij bijzonder. Ik ken geen studenten die dat ook hebben. Ook niet bij Arashi.’ “

Op 5 april vinden de NK Jiu Jitsu plaats in Zoetermeer.

Lennert Roest wordt tweede en Niek Wolters behaalt een derde plaats. De judoka’s van Arashi veroverden afgelopen weekend in Markelo de tweede plaats in het zogeheten Judo-Team-Competitie Regio Oost.

2004
Op 20 januari gaat de Arashi film Campus Ninja 1 in première in het sportcentrum. De productie van deze film stond onder leiding van Frank van Weert. De NK Jiu Jitsu vinden dit jaar plaats op 5 april en

Niek Wolters wint een zilveren plak. Mark van Oudheusden legt in mei een succesvol examen af voor Jiu Jitsu leraar A. Hij liep zijn stages bij Arashi en heeft sinds het behalen van zijn examen een aantal Jiu Jitsu trainingen overgenomen van Martin Splint. Hij behaalt hiermee tevens zijn tweede Dan Jiu Jitsu. Peter Oude Veldhuis slaagt voor zijn examen voor assistent-trainer en vervult deze functie momenteel
bij Arashi.

Op het NSK Judo op 21 juni in Nijmegen winnen twee Arashi-leden een prijs: Zilver voor Andries Aarden en brons voor Reinier van der Weij.

2005
Op 28 mei behaald Lennert Roest zijn 1e Dan Jiu Jitsu.

2006
Op 17 juni behaald Bas van Wel zijn 1e Dan Jiu Jitsu.

2007
Op 10 juni behaald Bas van Wel zijn Jiu Jitsu leider diploma, op 23 juni behalen Martin Piest en Tom Huijgen beide de 1e Dan Jiu Jitsu.

2008
Op 22 februari ging alweer de derde Arashi speelfilm, Campus Ninja III, in premiere met meer dan 200 toeschouwers in de grote zaal van de Vrijhof.

Op 24 april zijn Bas van Wel, Andries Christiaan Aarden en Martin Piest door de ALV tot erelid benoemd.

2010
Op 1 mei heeft arashi met succes het NSK judo , jiu-jitsu en taekwondo georganiseerd ter ere van het 9e lustrum van de vereniging.

bron:

  • Lustrum Densho 2004