Extra-info

Informatie zoals declaratie formulieren, HR[2013] en statuten[2017]kan je vinden op de Arashi public cloud.

Daarnaast zijn de foto’s te vinden in het foto-album.

Overige informatie die niet op de website past staat op de Wiki. Een deel van deze wiki is publiekelijk toegankelijk maar voor sommige delen moeten leden en/of commissie leden inloggen.

Leden

Extra bestanden zoals bandexamen eissen en ALV stukken zijn beschikbaar op het afgeschermde deel van de Arashi Cloud.

Het wachtwoord voor beide de Cloud en het leden deel van de Wiki is voor alle leden gelijk en wisselt elk jaar. Dit wachtwoord is op te vragen via de Webmaster of het bestuur.

Commissie leden

Commissies hebben hun eigen deel van de Cloud en Wiki. Hiervoor is een inlog beschikbaar voor de hele commissie. Vraag deze op bij de voorzitter van uw commissie.